ប្រពន្ធណាមិនស្រក់ទឹកភ្នែក!! ពេលបើកទ្វាចូលមកស្រាប់តែឃើញប្ដីកំពុង….

Loading...

ជាការពិតណាស់គ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលគឺជាគ្រួសារដែលចេះយល់ចិត្តគ្នា ចេះជួយការងារគ្នាទៅវិញ និងអោយតំលៃគ្នា។

ការងារមួយចំនួន ប្រុសៗគាត់ក៏ពិបាកធ្វើដែរ មិនដូចជាស្រ្តីនោះទេ ដូចជាការមើលកូនជាដើម វាជារឿងពិបាកសំរាប់គាត់ ប៉ុន្តែទោះបីវាពិបាកយ៉ាងណា ក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើអស់ពីសម្ថិភាពដែរ នេះបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាស្រលាញ់ប្រពន្ធនិងកូនខ្លាំងណាស់។ បើសិនជាអ្នកមានប្ដីបែបនេះ អ្នកជានារីដែលសំណាងបំផុតហើយ

  

 

Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Like this:Like

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*